Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Sabine De Rijcke
Contactgegevens:
Beheerder van de site: Sabine De Rijcke
Adres: Constant Permekelaan 2 – 2840 Rumst (Reet) – België
Telefoon: +32 499 12 59 72
E-mail: info@sabinedr.be
Ondernemingsnummer: BE 0769 083 207

Privacybeleid
Ik hecht veel belang aan je privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, kan je om persoonlijke informatie worden gevraagd (mailadres, eventueel telefoonnummer). Deze informatie wordt alleen gebruikt om op je vragen te antwoorden en/of je op de hoogte te houden van mijn activiteiten als je dit te kennen hebt gegeven.
Ik maak alleen gebruik van cookies om je taalvoorkeur te herkennen en geef je gegevens nooit aan derden door. Conform de aangepaste wet op de verwerking van de persoonsgegevens van 25.05.2018 beschik je over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Dit recht kan je eenvoudig uitoefenen door een mail te sturen naar info@sabinedr.be.

Website disclaimer
De informatie op deze website is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Ik lever grote inspanningen opdat de informatie op mijn website volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. De informatie en afbeeldingen op de website geven zo nauwkeurig mogelijk de kenmerken van de juwelen weer. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dat geval zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op mijn website ter beschikking wordt gesteld, kan je me via info@sabinedr.be contacteren.
De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ik kan geen garanties geven voor de goede werking van de website en kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van de apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten en afbeeldingen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sabine De Rijcke.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (België) bevoegd.